தன்னியக்கக் கடன்

மேலதிக பிணையத்தொகை இல்லாமல் தொந்தரவற்ற வகையில், உங்கள் உழைப்பு மூலதனம் அல்லது குறுகியகால நிதித்தேவைகள் தொடர்பில் திட்டமிட வேண்டுமா?

உங்கள் உடனடி பந்ததேவைக்கு சரியான தீர்வைக் கண்டறிவதில் நாட்களை செலவிட்டு சோர்ந்துவிட்டீர்களா?

உங்கள் எதிர்கால பணப்புழக்க சுமையை குறைக்கும் வண்ணம், குறிப்பிட்ட காலப்பகுதிக்குள் பணத்தை மீளச்செலுத்தும் அடிப்படையில், உங்கள் அவசர பணத்தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் தன்னியக்கக் கடன் திட்டத்தை நாம் உங்களுக்கு வழங்குகிறோம். நீங்கள் செய்ய வேண்டியது யாதெனில், உங்கள் வாகனத்தை எங்களுக்கு உறுதிப்படுத்தி, சில மணி நேரங்களில் உங்கள் தேவைக்குரிய பணத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு நீங்கள் வீடு செல்லலாம். இந்த வசதியானது தங்களது சொத்துக்களை மறுநிதியாக்கம் செய்ய விரும்பும், ஏற்கனவே இருக்கும் எங்களது மதிப்புமிக்க வாடிக்கையாளர்களுக்காக கடடமைக்கப்பட்டுள்ளது அல்லது வேகமான மற்றும் மதிப்புமிக்க நிதித்தயாரிப்புகளை விரும்பும் எங்கள் புதிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆக்கபூர்வமான ஒரு தீர்வாக இது அமைந்துள்ளது.